Security moet (nog) hoger op de managementagenda

Het merendeel van de Nederlandse IT-beheerders (77,5 procent) vindt het steeds moeilijker om zijn organisatie te beschermen tegen cybercriminaliteit. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de groeiende complexiteit van aanvallen (zoals DDoS-aanvallen - distributed denial of services) en de groei van BYOD. Wanneer een bedrijf slachtoffer zou worden van een DNS-aanval, zegt meer dan de helft te vrezen voor grote gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken. Wellicht nog opmerkelijker is dat bijna vier procent geen idee heeft wat er dan zou gebeuren. Dat blijkt uit recent onderzoek dat we zelf uitvoerden op de Nederlandse editie van Infosecurity.

Om de security-uitdagingen het hoofd te bieden, kijken IT-beheerders met name richting het management. Daar moet volgens 63,2 procent van de respondenten security nog hoger op de agenda komen. Verder heeft bijna de helft (47,1 procent) behoefte aan geconsolideerd management van meerdere security-tools en zou 36,8 procent meer inzicht willen hebben in het soort apparaten dat het netwerk benaderd.

In onderstaande video geeft Wim Zandee uitleg over waar de onzekerheid over beveiliging vandaan komt, en biedt hij enkele handvatten om security hoger op de managementagenda te krijgen.

Klik hier voor de clip

Published Dec 16, 2013
Version 1.0

Was this article helpful?

No CommentsBe the first to comment