Software defined heeft invloed op de hele datacenter stack [End of Life]

The F5 and Cisco APIC integration based on the device package and iWorkflow is End Of Life.
The latest integration is based on the Cisco AppCenter named ‘F5 ACI ServiceCenter’.
Visit https://f5.com/cisco for updated information on the integration.

Leveranciers van datacenter- en netwerkapparatuur vallen over elkaar heen met hun SDN-visies. Hoewel de voordelen duidelijk zijn, blijft het aanbod bij de meeste aanbieders beperkt tot laag 2 en 3. Het wordt pas echt interessant als je dit kunt koppelen aan de lagen 4 tot en met 7. Partijen als Cisco en F5, die voorheen in elkaars vaarwater leken te zitten, zoeken nu openlijk de samenwerking. Consolidatie en programmeerbaarheid van het hele datacenter was nog niet eerder zo dichtbij.

Het belang van de applicatie als succesfactor voor de business wordt niet meer onderkend. Als reactie hierop lijkt iedereen nieuwe, betere en mobielvriendelijke applicaties te ontwikkelen om de honger naar apps te stillen. En niet alleen in de consumentenmarkt. Het gemiddelde Fortune 500 bedrijf ondersteunt duizenden applicaties met alsmaar toenemende druk om dit zowel in mobiele als cloud-vorm te bieden. En dan komt ook nog het Internet-of-Things, of Internet-of-Everything eraan, met alleen maar meer apps en apparatuur die gekoppeld en beveiligd moet worden.

IT-afdelingen hebben hierop gereageerd met nieuwe benaderingen voor applicatie-ontwikkelingen (agile) en aansturing (devops), maar in de meeste gevallen blijft het netwerk handmatig beheerd. Gegeven het belang van het netwerk en applicatieservices om applicaties veilig en betrouwbaar te leveren, is het onvermijdelijk dat ook dit geoperationaliseerd moet worden, wil het niet de bottleneck gaan worden.

De inspanningen om netwerken end-to-end te versimpelen en snelle services-uitrol mogelijk te maken, spelen in op de uitdagingen van het huidige en toekomstige datacenter. Cisco’s Application Centric Infrastructure (ACI) visie sluit daarbij aan op die van F5, genaamd Synthesis. Beide strategieën zorgen voor versnelling van services op systeemniveau, sterke performance en minder complexiteit.

Cisco ACI biedt een framework voor service catalogi dat automatische service injection, netwerk stitching en aansturing biedt. Het vermindert complexiteit en breekt met traditionele architecturen. De Application Policy Infrastructure Controller (APIC) biedt gecentraliseerde service-automatisering en policy-aansturing voor netwerkservices. Integratie met F5 Software Defined Application Services, geleverd via Synthesis, stelt IT-organisaties in staat om centrale applicatielevering, applicatieservices en een service-geschikt netwerk te automatiseren. In zowel bestaande als te ontwikkelen datacenters. Een gezamenlijke aanpak biedt ondersteuning aan virtuele workload mobility en continue levering van applicaties zonder dat dit ten koste gaat van een betrouwbaar, schaalbaar netwerk en applicatieservices.

Een samengevoegde oplossing voor het datacenter

Cisco APIC maakt een eenduidige, applicatie-aangestuurde policy-benadering van de infrastructuur mogelijk die in lijn ligt met F5’s applicatie-bewuste service-model, waardoor het datacenter daadwerkelijk applicatiegericht wordt. Cisco APIC vereist van beheerders dat ze een applicatiespecifieke policy ontwikkelen, die via het ACI-netwerk, inclusief services vanuit F5’s high performance services fabric, gedistribueerd worden. De koppeling van netwerk- en applicatieservices wordt op die manier kritisch voor het succesvol leveren van applicaties.

Een fabric is zo opgebouwd dat het kan bestaan uit hardware, software en virtuele componenten, zonder tekort te doen aan de voordelen die worden behaald met een samengevoegd, consistent policy automation framework. Dankzij de combinatie van een netwerk- en services-fabric die zowel opkomende industriestandaarden als traditionele architecturen ondersteunt, kunnen bedrijven de overstap naar een nieuw datacenter maken gebaseerd op hun eigen technologie en vereisten.

F5’s applicatie-aangestuurde servicemodel werkt als full proxy. Applicaties, of ze nu door Cisco APIC of een ander policy-model worden aangestuurd, kunnen volledig voorzien worden van allerlei services met betrekking tot onder andere prestatie en beveiliging. Zowel applicaties en tenants zijn end-to-end zichtbaar. Door de levering van end-to-end dynamische service-koppeling en meetbare, programmeerbare applicaties, zijn beheerders in staat kritische datacenter-, netwerk- en applicatieservices te automatiseren.

Dit artikel verscheen eerder in CloudWorks

video over Cisco en F5 http://bit.ly/1mXJAWI

video-uitleg over SDN en SDAS http://bit.ly/1lAAIF0

Published Mar 07, 2014
Version 1.0

Was this article helpful?

No CommentsBe the first to comment